• Sun. Jun 23rd, 2024

Повик за учество
НА ЛЕТНАТА ШКОЛА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ

Byadmin

Jul 12, 2022

Повик за учество
НА ЛЕТНАТА ШКОЛА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ


Центарот за напредни истражувања во соработка со Младинската културна асоцијација на Бошњаците „Шадрван“, организираат летна школа за заштита на заедниците и мултикултурализмот.


Летната школа ќе се одржи во Струга, хотел „Бисер“ од 26-28 Август 2022 година.


Целта на летната школа е:

Да се едуцираат младите за најновите теоретски, концептуални и практични алатки, за да се сфати сложеноста на заштитата на националните малцинства во меѓународни, регионални и национални рамки;

Да се поттикне креативноста и новото размислување кај младите од помалубројните заедници за решенијата на проблемите со спроведувањето на законодавството за човекови и малцински права во земјата и регионот; како и да се поттикнат и инспирираат повеќе млади и студенти од прв и втор циклус на студии да ја превземат предизвикувачката работа на мултидисциплинарното истражување во областа на човековите права, националните малцинства, недискриминацијата и општествената кохезија.


Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија, кои ќе достават биографија (ЦВ) и мотивационо писмо на е-маил адресата: contact@car.org.mk, најдоцна до 15.08.2022 година во 17 часот.


Изборот на учесниците ќе се заснова на ЦВ-а и писма за мотивација на апликантите.

Посебен фокус ќе биде посветен на учеството на жените, студентите и активистите на цивилниот сектор, со особено внимание на оние кои ги претставуваат помалите заедници во земјата, како и на активисти кои се занимаваат со заштита и промоција на правата на заедниците.


Предавачи: Проф. д-р Нано Ружин, проф. д-р Ана Чупевска и проф.д-р Рубин Земон. Курукуломот на летната школа и други информации можете да најдете на интернет страната https://car.org.mk.

Контакт лице: м-р Алмира Папиќ- Црновршанин тел: 070/263872
Сите трошоци за сместување, исхрана и превоз за учесниците на Летната школа ќе бидат покриени.


Проектот е финансира од страна на Агенцијата за остварување на правата за заедниците на Република Северна Македонија

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *