• Mon. Jun 5th, 2023

Новости – NEWS

  • Home
  • “Challenges of Identity, Cultural Heritage, Sustainable Development or Tourism related with new crises”

“Challenges of Identity, Cultural Heritage, Sustainable Development or Tourism related with new crises”

DOWNLOAD LINK

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ 26-28 Август 2022Струга, хотел. Бисер Вовед Во последниот извештај на Европската Комисија за Република Северна Македонија е нотирано дека земјата ги…

Повик за учество
НА ЛЕТНАТА ШКОЛА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ

Повик за учествоНА ЛЕТНАТА ШКОЛА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ Центарот за напредни истражувања во соработка со Младинската културна асоцијација на Бошњаците „Шадрван“, организираат летна школа за…

Cultural Heritage, Environment, Scientific Researches and tourism under the Pandemic circumstances

Cultural Heritage, Environment, Scientific Researches and tourism under the Pandemic circumstances. “ Conferense Prosedings 9th Internarional Conference ” Ohrid-Vodici 2022“ 9-та Меѓународна конференција „Охрид- Водици 2021“ Културното наследство, животната средина,…

Aгенда – Охрид Водици 2022

10та меѓународна научна конференција “Охрид – Водици 2022”

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ „Глобални трендови и закани во однос на идентитетот, културното наследство, природната околина, креативните заедници, туризмот и одржливиот локален/регионален развој“ Во последните неколку години настана значителен пораст во…

Call for papers – November 2021

DOWNLOADE PDF and WORD FILE HERE CENTER FOR ADVANCED RESERACHES, SKOPJE, NORTH MACEDONIAMIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage, Baku,AzerbaijanINSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES, KOSZEG, HUNGARYAYDIN ADNAN MENDERES…